Lokalsamtal

(US) +1-800-819-0609,

(UK) +44-808-234-1713

Måndag till Torsdag

scandimeds.com - Generella Termer

GENERELLA TERMER, AVTAL OCH VILLKOR

Tack för att du besöker scandimeds.com( "Web site") VAR GOD LÄS IGENOM VÅRA KUNDVILLKOR&AVTAL INNAN DU ANVÄNDER BUTIKEN OCH DESS FUNKTIONER . Genom att använda dig av vår butik och beställa ifrån oss godkänner du de Avtal&Vilkor som gäller hos oss. Godkänner du inte dessa var god avbryt.

Pharmacy-onet.com INC förberättigar sig att när som helst ändra i våra avtal och villkor, hela eller delvis vid vilken tidpunkt som helst.du bör läsa våra villkor för att hålla dig updaterad.

Användning av vår butik

Om inte annat anges är denna sida skyddad av våra avtal och regler.. När du använder dig av denna webbsida är du förbjuden att ändra, störa, sända, kopiera, publicera, licencera, förflytta, eller sälja något av informationen om produkterna eller tjänsterna tillhörande denna sida. Du får dock SE, Läsa,ladda ner eller skriva ut all information som finns på vår sida för privatbruk. Så länge du inte ändrar eller tar bort upphovsrättskyddet på materialet.

Användarinformation

Denna webbplats tillhandahåller hälsoinformation, men den får ej användas för att fastställa diagnoser. Du måste ändå konsultera med en läkare för problem med din hälsa eller för att fastställa diagnoser, eller för dosering eller ändring av dosering. Läs alltid anvisningarna som följer med medicinen.

scandimeds.com reserverar sig för fel information och felstavningar som kan dyka upp i texten och kan ej hållas ansvariga för dessa fel.Information och texter,priser kan när som helst ändras på sidan utan någon notis.

Vi erbjuder inte anvisningar

Textinnehållet på vår sida är endast i informationsyfte och skall ej fungera som anvisningar specifict för dig.Du bör ej lita på informationen utan att få råd ifrån en professionell.
DU BÖR INTE ANVÄNDA INNEHÅLLET PÅ DENNA SIDA FÖR ATT DIAGNOSTISERA, BEHANDLA, BOTA ELLER FÖR ATT UNDVIKA ETT HÄLSOPROBLEM. DU SKALL ALLTID LÄSA ANVISNINGARNA PÅ MEDICINEN ELLER FÖRPACKNINGEN OCH/ELLER RÅDGÖRA MED EN LÄKARE INNAN INTAG.

scandimeds.com faställer härmed att vi inte tar ansvar för någon produkt som säljs på scandimeds.com
Ansvaret för produkterna som säljs på scandimeds.com är tillverkarnas som bara gör reklam för sina produkter på vår sida.

Varumärke och andra intellektuella egendoms rättigheter

"scandimeds.com" är ett registrerat varumärke av scandimeds.com

All text, grafik, användar utformning, visuelal ytor, fotografier, märken, logon, ljud, musik, Design och kodning (innehåll, "innehåll"), struktur, koordination, uttryck, "se och känn" och all arrangemang av sådant innehåll på denna sida är ägt, kontrollerat eller licenserat av scandimeds.com och är upphovsskyddat.

Precis som det redan är nämnt i Villkor&Avtal, så får inga delar eller innehåll ifrån denna sida kopieras, återproduceras, publiceras, uppladdas, postat, översättas, streamas/sändas eller distribueras på annat sätt (inklusive "mirroring") till annan dator, server, webbsida eller samlingsplats utan tillstånd ifrån oss.

Skadestånd

Du går härmed med på att inte hålla scandimeds.com, och våra undersidor, affiliates, chefer, direktörer, agenter, co-branders, partners, eller anställda ansvariga för några krav om skadestånd, inklusive advokatkostnader. Eller om andra förekommande krav om ersättning/skadestånd.

Länkar/Mjukvara

Länkar till eller ifrån vår webbplats from är menat för bekvämlighet bara scandimeds.com går inte igenom, signerar, godkänner eller kontrollerar, och tar ej ansvar för några webbplatser som vi länkar till eller länkas ifrån, innehållet på de sidorna, tredjepart namnet de har, eller deras produkter . Att följa länkarna till andra sidor är din egen risk scandimeds.com tar ej ansvaret för skador som kan förekomma när du följer länkar. scandimeds.com Tar heller ansvar för produkter eller tjänster som andra länkade sidor kan tänkas innehålla.

Tillgänglighet på vår sida

Denna webbsida är generellt tillgänglig för våra användare 24 timmar om dygnet, Sju dagar i veckan, Trehundrasextiofem dagar om året. scandimeds.com har rättigheterna att göra vår sida otillgänglig vilken tidpunkt som helst. vid vilken tidpunkt som helst och för hur länge som helst. Igenom att använda denna websida går du med på att scandimeds.com Villkor och regler.

Information du delar med dig till scandimeds.com

Information du delar med dig medan du besöker scandimeds.com är skyddat av vår privatpolicy, våra villkor och användaravtal . Igenom att använda webbplatsen ger du oss rättigheterna till den. När du använder denna webbsida får du inte ladda upp, distribuera, eller på annat sätt publicera något på denna webbsida som kan tolkas som olämpligt, hotfullt, olagligt, eller kränkande.

Förutom den insamlade individuella informationen om dig i samråd med vår privatpolicy, alla kommentarer, märken, förslag, idéer blir exklusivt ägda av scandimeds.com och du ger scandimeds.com fulla rättigheter på den. scandimeds.com har rätt att göra vad vi vill med den informationen.

Avtal, inforuta om garantier

scandimeds.com delar med sig innehållet på denna sida, som en tjänst till våra kunder. Denna webbplats tillhandahåller inte information om alla mediciner, hälsoproblem eller sjukdomar. Den innehåller nödvändigtvis inte den information som just du behöver för din situation. Sidan skall ej fungera som nåt du kan ställa diagnoser ifrån, du bör alltid konsultera med en läkare för att fastställa fel och sjukdomar/diagnoser. Innehållet på denna sida, servern som gör allt tillgängligt, tjänsterna och produkterna scandimeds.com erbjuder på denna sida. scandimeds.com reserverar sig för eventuella tekniska fel, krasher. scandimeds.com tar ej ansvar eller garantier för att inte virus eller annan skadlig programvara överförs till din dator, som skadar ditt datorsystem. du har själv ansvaret för att din dator är skyddad emot hot och att det finns backuper på data och utrustning. Igenom att använda vår webbsida förstår du riskerna och tar själv hela ansvaret, inklusive ansvaret för kostnader för lagning av skador som kan uppstå i kontakt med denna webbplats.

"I full utrsträckning inte formellt av passande lag scandimeds.com , deras anvisare, leverantörer, konsulter , direktörer och anställda frånsäger sig alla garantier angående innehållet, utrycken .innehållet i denna ruta.scandimeds.com gaanterar inte att allt textinnehåll på denna sida är rätt eller komplett.scandimeds.com garanterar inte heller att denna webbsida kommer att fungera uttan felmeddelanden, eller att fel som uppstår kommer att lagas och åtgärdas eller att webbplatsen eller servern som gör den möjlig är fri ifrån virus eller andra skadliga komponenter. Priser och tillgång till innehåll, såsom allt annat kring denna webbsida kan när som helst ändras utan någon som helst notis."

Du förstår och går med på att scandimeds.com inte signerar sig med innehåll som kan nås via utlänkar på vår sida och tar heller ej ansvar för om innehållet på utomstående sidor är olagligt, störande, bryter emot privatpolicy, skadligt, hotfullt eller på annat sätt opassande .

Denna webbsida innehåller material som kommer ifrån tredjepartspartners och dig, vår kund. scandimeds.com är en distrubtör av innehållet inte publicerare. scandimeds.com kontroll av sånt material är detsamma som på ett allmänt bibiliotek eller nyhetshörna. scandimeds.com`s tredjeparts leverantörer kan utrycka vissa åsikter eller tillhandahålla viss information och erbjudanden. scandimeds.com lämnar inga garantier på sånt som våra tredjepartspartners gör eller erbjuder.

"scandimeds.com garanterar inte att informationen, tjänsterna eller produkterna på denna sida tillfredställer dina förväntningar och gör dig nöjd eller att de är felfria. Före användandet av produkterna bör du ta del av all den viktiga information som anges på produkt paketet.Du tar ansvaret för säkerheten.Denna websida styrs ifrån Cypern och ganraterar eller representerar inte att innehållet är passande att använda på andra platser. "
"Uppmärksamma att scandimeds.com inte ansvarar för dina beslut som du tar baserat på hur mycket du litar på textinnehållet och ditt användande av denna sida. Du accepterar också att den sammanlagda pålitligheten av scandimeds.com uppstår av våra relaterade för din användning och tillgänglighet oavsett typ av händelse /tex Kontrakt, garanti, eller andra krav är begränsade till köpriset på alla produkter du köpt hos scandimeds.com . scandimeds.com ska aldrig hållas ansvarig för Inderekta,direkta, speciella eller andra uppstående skador även fast scandimeds.com givit ansvisningar som lett till skada. Om du är missnöjd med denna sida eller informationen på denna sida eller våra avtal&regler är det ditt beslut om du vill fortsätta använda sidan. "

Ditt medgivande till att du godkänner alla våra tillgängliga lagar

Igenom att använda denna webbsida godkänner du och håller med alla lokala, inom staten, federala eller internationella lagar, bestämmelser som relaterar till något inom denna webbsida eller dess associerade tjänster eller produkter inräknat.

Relation mellan scandimeds.com och Användare.

scandimeds.com och användare av vår sida är oberoende entrepenörer, och ingen myndighet, partnerskap, anställningsform, eller annan relationskap är skapat eller menat att skapas av användare på vår sida.

Regerande Lag och Ansvarsområde

Denna webbsida (Exlusive länkade sidor ,om några finns) är administrerat och kontrollerat av scandimeds.com och dess affiliates, föreståndare, officierare, directörer, anställda eller agenter från dess kontor i överenskommelse med lagar av Saint Kitts. Du accepterar och förstår att våra Regler&Avtal och användaravtal är konstruerade i samråd med Saint Kitts lag utan att ge effekt på grundprinciper av konflikter på andra lagar. Du använder denna webbsida och dess tjänster på egen risk , och fortsätter att vara ansvarig med områdeslagarna baserat på vart du befinner dig.

Internationella ordrar; Priser;Betalningstermer

Priserna för de produkter och tjänster på denna webbplats är noterade, för enkelhetens skull, i amerikanska dollar och skall vad som anges i denna webbplats som vid tidpunkten för mottagandet av en beställning av scandimeds.com. Priserna för Produkterna kan komma att ändras utan ytterligare varsel. Kreditvillkor är inom scandimeds.com eget gottfinnande, och om inte annat anges i scandimeds.com faktura skall betalning tas emot av scandimeds.com före scandimeds.com`s godkännande av en beställning.

Konsekvenser

scandimeds.com förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta ditt konto om du bryter mot användarvillkoren eller avtalet. Om din kränkning skadar andra, samtycker du till att gottgöra och hålla scandimeds.com skadeslösa från alla förluster, skada eller kostnad. Om en tvist uppstår mellan oss angående detta avtal eller ditt användande av denna webbplats, skall detta kunna lösas i god tro igenom förhandlingarna mellan parterna

Fullständigt Avtal

Dessa allmänna villkor och eventuella termer utgör hela avtalet mellan scandimeds.com och dig ,samt din användning av denna webbplats och dess innehåll, och ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal (vare sig elektroniskt, muntligt eller skriftligt) om ämnet, och får inte ändras eller omskrivas, utom skriftligen eller genom scandimeds.com kan sådana ändringar eller modifieringar i enlighet med denna Villkor för användning avtalet.

Server förmåga

Om någon del av dessa villkor för användning i avtalet anses eller bedöms vara omöjlig att upprätthålla, då skall texten ändras eller begränsas till minsta nödvändiga. Återstående av dessa Villkor för användaravtalet, inklusive eventuella reviderade portion, skall fortsätta gälla och vara i full kraft. Denna Villkor för användning avtalet är hela avtalet mellan oss och styr din användning av denna webbplats

Rubriker

Rubrikerna i dessa villkor för användaravtalet och scandimeds.com Sekretesspolicy är endast som referens.

Force Majeure

scandimeds.com skall inte hållas ansvarig för eventuella förseningar eller försämrad prestanda som orsakats av omständigheter utanför dess rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, förseningar på grund av felbeställningar av produkter, förseningar i posten, tull förseningar eller försvunna försändelser. scandimeds.com ansvarar inte för att meddela kunden i händelse av sådana förseningar. Kunden är ensam ansvarig för att vidta andra åtgärder för att köpa alternativa produkter och eventuella kostnader i samband med sådana händelser.
Alla produkter som säljs på scandimeds.com`s hemsida är under ansvar av tillverkare och leverantörer. scandimeds.com granskar inte, stödjer inte, godkänner eller kontrollerar, och är inte ansvarig för eventuella problem som kan inträffa av användning av produkter som säljs på webbplatsen

Tack igen för att du besöker scandimeds.com Webbsida

Fullständigt Avtal

Förutom vad som uttryckligen anges i ett särskilt "rättsligt meddelande" på denna webbplats, dessa allmänna villkor utgör hela avtalet mellan dig och denna webbplats med avseende på användningen av denna webbplats och innehåll. Genom att klicka "Jag accepterar" när du gör din beställning godkänner du vår frakt- och återbetalningsPolicy .

Tack för din samverkan

Varukorg

Totalt kr 0.00

Gratis frakt till hela världen
Vi Skickar Med:
Betalningsalternativ: