Tolvrij

(US) +1-800-819-0609,

(UK) +44-808-234-1713

Maandag tot donderdag

Ons privacybeleid

Privacy mededeling

We waarderen onze klanten boven alles. Je privacy en bescherming is zeer belangrijk voor, en zal niet in gevaar gebracht worden. Onze organisatie en deze website garanderen dat je informatie veilig en beschermd is, en we hebben de benodigde maatregelen genomen om dit te garanderen. Iedere informatie die door onze klachten geboden wordt, wordt nooit gedeeld, verkocht of vrijgegeven aan een derde partij.
Je privacy is erg belangrijk voor ons. Om je privacy beter te kunnen beschermen bieden we deze mededeling aan, waarin we uitleggen hoe onze online informatie praktijken en de keuze die we maken over de manier waarop je informatie verzameld en gebruikt werken. Om er voor te zorgen dat deze mededeling gemakkelijk te vinden is, hebben we hem beschikbaar gesteld op de homepagina en op elke pagina waar persoonlijk identificeerbare informatie van je gevraagd kan worden.
scandimeds.comfduch.com erkent je recht op vertrouwelijkheid en belooft je privacy te garanderen. Deze belofte stuurt elke beslissing die we nemen over hoe, waar en wanneer informatie te verzamelen. De persoonlijke informatie die we verzamelen stelt ons in staat je een uitstekende winkel- en bestelervaring te bieden. De informatie die je met scandimeds.comfduch.com deelt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en volledig beschermd. scandimeds.comfduch.com zal deze informatie nooit verkopen, distribueren of op andere wijze misbruiken. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over deze toezegging, of de manier waarop je informatie verzameld en gebruikt wordt, neem contact met ons op.


We doen alles wat we kunnen om de informatie die je ons aanbiedt privé te houden

Je IP adres wordt gebruikt om je te identificeren en om algemene demografische informatie te verzamelen. Dit helpt ons ID diefstal en andere fraudegerelateerde problemen te voorkomen. Onze website gebruikt cookies om je winkelmandje in de gaten te houden. We gebruiken cookies om je te identificeren zodat je niet bij elk bezoek je gegevens opnieuw in hoeft te voeren. Het registratieformulier van onze website geeft klanten de mogelijkheid om contactmogelijkheden op te geven, zoals hun naam en emailadres, en unieke identificeer gegevens.
We gebruiken contactinformatie van onze klanten van het registratieformulier om de gebruiker informatie over onze organisatie te versturen. De contactinformatie van de klant wordt eveneens gebruikt om de bezoeker te contacteren wanneer zij zich ingeschreven hebben op de maillijst. Unieke identificatie gegevens worden verzameld om de identiteit van de gebruiker vast te stellen en voor gebruik in ons opslagsysteem. Deze website kan links naar andere websites bevatten. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. Onze website gebruikt een bestelformulier om informatie, producten en service aan te vragen.
We verzamelen de contactgegevens en unieke identificatie gegevens van bezoekers. Contactinformatie van het bestelformulier wordt gebruikt om bestellingen te versturen en informatie over ons bedrijf aan klanten te bieden. De contactinformatie van de klant wordt eveneens gebruikt om contact op te nemen met de bezoeker indien noodzakelijk. Gebruikers kunnen zich uitschrijven voor toekomstige e-mails. Unieke identificatie gegevens worden verzameld van de website bezoekers om de identiteit van de gebruiker vast te stellen voor gebruik van accountnummers in ons opslagsysteem.
Beveiliging: de website heeft beveiligingsmetingen om verlies, misbruik en wijzigingen van informatie door ons te beschermen. Alle gegevens worden beschermd door gebruik van de meest geavanceerde methoden die beschikbaar zijn. We slaan geen financiële informatie zoals creditcard nummers of persoonlijke informatie zoals verzekeringsnummers op deze website op.
Uitschrijven: deze website geeft gebruikers de volgende mogelijkheden voor het verwijderen van informatie uit onze database om geen berichten of e-mails in te toekomst te krijgen.


Wijzigen/aanpassen

Deze website geeft gebruikers de volgende mogelijkheden voor het wijzigen en aanpassen van eerder verstrekte informatie. Je kan een e-mail naar ons sturen op onze contact pagina.


Bericht over privacypraktijken

IN DIT BERICHT WORDT BESCHREVEN HOE MEDISCHE INFORMATIE OVER JOU GEBRUIKT EN VRIJGEGEVEN WORDT EN HOE JE TOEGANG TOT DEZE INFORMATIE KAN KRIJGEN. LEES DIT BERICHT ZORGVULDIG.
Bij scandimeds.comfduch.com, waarderen we onze relatie, en we willen dat je weet dat we je privacy respecteren. We voelen ons verantwoordelijk voor het beschermen van je privé persoonlijke gezondheidsinformatie, en we zullen deze persoonlijke gezondheidsinformatie enkel gebruiken wanneer nodig om je gezondheidsproducten en services aan te bieden. Beschermde gezondheidsinformatie, (PHI; Protected health information) is alle informatie die we bezitten, gebruiken en vrijgeven, wat jou identificeert en gerelateerd is aan je fysieke en mentale gezondheidsstatus in het verleden, het heden en de toekomst, en de gezondheidsproducten en services die we je aangeboden hebben.
Het doel van dit ‘bericht over privacypraktijken” (bericht) is je inzicht geven in onze wettelijke verplichtingen om je PHI te beschermen en hoe we je PHI mogelijk gebruiken en vrijgeven in relatie tot je fysieke en mentale gezondheidsstatus in het verleden, heden en toekomst en de behandeling hiervan. Het gebruik en vrijgeven van je PHI bevat in de eerste plaats de gezondheidsproducten en services die we je bieden, zoals het verstrekken van je recepten. In het bijzonder zullen we je PHI gebruiken en vrijgeven wanneer dit nodig is om je behandeling te bieden, het verkrijgen van betalingen voor gezondheidsproducten en service die we je bieden en andere gezondheidsoperaties zoals verderop in dit bericht besproken. Dit bericht beschrijft eveneens je wettelijke rechten gerelateerd aan je PHI welke in ons bezit is. We nemen de beloftes in dit bericht zeer serieus, omdat we wettelijk verplicht zijn met dit bericht in te stemmen, en omdat we jou en je recht op privacy respecteren.


Je PHI zal enkel gebruikt en vrijgegeven worden zoals besproken in dit bericht:

Wanneer een situatie gebruik en vrijgeven van je PHI vereist op een manier die niet omschreven staat in bericht, zullen we om je schriftelijke toestemming vragen voor gebruik en vrijgeven. Het is mogelijk dat dit bericht in de toekomst gewijzigd wordt. Wanneer dit gebeurd plaatsen we het gewijzigde bericht in de apotheek en, wanneer je dit wilt, sturen we je een schriftelijk bericht.
De Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996 (HIPAA) voorziet je in diverse rechten rondom je PHI. Deze rechten zijn hieronder samengevat. Wanneer je meer informatie wilt over je rechten vraag dan om een gesprek met onze privacy beambte middels bovengenoemd adres of telefoonnummer.
Het recht om berichten over privacypraktijken te ontvangen: je hebt het recht om dit geschreven bericht over privacypraktijken te ontvangen, waarin beschreven staat hoe we je PHI zullen beschermen en je rechten gerelateerd aan PHI. Je bent gerechtigd om dit schriftelijke bericht op elk moment aan te vragen.


Recht op het verzoeken om beperking van gebruik en vrijgeven van PHI:

Je hebt het recht een beperking van ons gebruik en vrijgeven van je PHI te verzoeken. Maar wees er alsjeblieft van op de hoogte dat we mogelijk niet in kunnen stemmen met dit verzoek wanneer het als resultaat heeft dat wij niet in staat zijn je gezondheidsproducten en service te bieden of wanneer we je PHI omwille van federale of staatswetten moeten gebruiken en vrijgeven. Alle verzoeken om beperking van gebruik en vrijgeven van je PHI moeten ingediend worden bij onze privacy beambte middels een schriftelijk formulier dat wij je toezenden.


Recht op het inzien en ontvangen van een kopie van verslagen

Je hebt het recht om verslagen die jouw PHI bevatten in te zien of er een fotokopie van te ontvangen, in de mate dat deze verslagen onderdeel zijn van een benoemd verslag zoals gedefinieerd door HIPAA. Het meest voorkomende type verslag zijn je recepten die opgenomen zijn in ons bestand, ons patiëntenprofiel van jou en onze betaalverslagen voor gezondheidsproducten en service die je aangeboden zijn. Wanneer je inzage wilt in of een fotokopie van de PHI van een gezinslid moet je een formulier invullen. Dit formulier heet "Right to Access and Consent for Release of PHI to Patient's Authorized Representative". Dit heeft vanzelfsprekend beperkingen die gesteld zijn aan het gebruik en vrijgeven van een bestand van dat familielied. We laten je de verslagen die voldoen aan dit bericht over privacypraktijk graag kosteloos inzien tijdens normale werktijden. We kunnen je echter wel vragen om een redelijke materiaalvergoeding voor de fotokopieën van de verslagen, samen met de kosten voor mailen, speciale koerierdiensten, faxen en inzet van medewerkers voor het complementeren van je verzoek.


Let op:

Wanneer we niet in staat zijn de verslagen te bieden geven we een schriftelijke uitleg van waarom we niet in staat zijn de verslagen te bieden. Afhankelijk van de reden kan je een schriftelijk verzoek bij ons indienen voor heroverweging. Alle verzoeken om verslagen in te zien of fotokopieën van verslagen te krijgen moeten ingediend worden bij onze privacy beambte middels een schriftelijk formulier dat wij je verstrekken.


Het recht om te verzoeken om wijziging van verslagen:

Je hebt het recht om te verzoeken om een wijziging in te inhoud van je PHI in onze verslagen wanneer je denkt dat inhoud incompleet, inaccuraat is of om een andere reden veranderd moet worden. We kunnen je verzoek mogelijk niet inwilligen wanneer we niet langer beschikken over de verslagen of wanneer de gewenste wijziging er voor zorgt dat je PHI inaccuraat wordt. Wanneer we niet in staat zijn je verzoek tot wijziging in te willigen zullen we je de reden schriftelijk mededelen. Je hebt dan het recht om schriftelijke melding te doen dat je het niet eens bent met het besluit, waarop we mogelijk schriftelijk verder zullen antwoorden. Alle verzoeken voor een wijziging in je PHI in ons bestand moeten ingediend worden bij onze privacy beambte middels een schriftelijk formulier dat wij je verstrekken.
Het recht om te verzoeken om vertrouwelijke communicatie: Je hebt het recht om ons te verzoeken dat we op een vertrouwelijke manier met je communiceren over je PHI (bijvoorbeeld via een postbus) of op manieren die je zelf voorstelt, zoals een persoonlijke mobiele telefoon. Alle verzoeken om vertrouwelijke communicatie moeten ingediend worden bij onze privacy beambte middels een schriftelijk formulier dat wij je verstrekken.


Het recht op een overzicht van publicaties van niet-behandelen, betaling en operatie (TPO):

Je hebt het recht om een overzicht van sommige van onze publicaties van je PHI die gemaakt zijn na 14 april 2003 te verkrijgen. Met overzicht bedoelen we een schriftelijk verslag van deze publicaties. Sommige publicaties van je PHI hoeven van de HIPAA niet bijgevoegd te worden aan het overzicht. Het meest opvallende zijn publicaties met het oog op TPO. Andere publicaties van je PHI die niet bijgeleverd hoeven te worden in het overzicht zijn publicaties die direct aan jou gedaan zijn of waar je toestemming voor gegeven hebt, publicaties gemaakt door familie, vrienden en anderen welke je helpen bij je zorg (verzorgers) en gemaakt zijn voor andere doelen dan toegestaan bij de HIPAA. Neem alsjeblieft contact op met onze privacy beambte voor meer informatie over de publicaties die niet in het overzicht opgenomen hoeven te worden.
We zijn verplicht een overzicht van publicaties bij te houden gedurende zes (6) jaar die voorafgaan aan de datum waarop je het verzoek om een overzicht gedaan hebt; je verzoek voor een overzicht kan echter voor een kortere periode zijn en het kan zijn dat deze niet voorafgegaan is aan de HIPAA overeenkomst dat. Je kan van ons kosteloos één overzicht per twaalf maanden ontvangen. Wanneer je meerdere overzichten wilt in de zelfde periode van twaalf maanden kunnen we je een redelijke, kostengebaseerde vergoeding vragen voor het printen of fotokopiëren van het overzicht, samen met de kosten voor mailen, speciale koerierdiensten, faxen en inzet van medewerkers voor het complementeren van je verzoek. Wanneer het voor ons noodzakelijk wordt een vergoeding te vragen voor het overzicht laten we je dit op voorhand weten zodat je je verzoek om een overzicht kan intrekken of aanpassen. Alle verzoeken om een overzicht van publicaties van je PHI moeten ingediend worden bij onze privacy beambte middels een schriftelijk formulier dat wij je verstrekken.


Het recht om een klacht in te dienen:

Je hebt het recht een klacht in te dienen wanneer je denkt dat we je rechten zoals boven beschreven geschonden hebben, zonder dat je bang hoeft te zijn voor vergelding of ongunstige tegenacties door ons wanneer je je recht uitoefent. Je kan de klacht direct bij ons indienen, of via United States Department of Health and Human Services (HHS). Wij verzekeren je dat we ons best zullen doen elke klacht op te lossen, en je het adres te geven waar je een klacht indienen bij de HHS. Wanneer je je zorgen maakt over onze privacypraktijken of een klacht in wilt dienen, neem dan contact op met onze privacy beambte via het adres of het telefoonnummer van onze apotheek.
Wanneer je vragen hebt over een van de privacyrechten zoals beschreven, neem dan contact op met onze privacy beambte middels het adres of het telefoonnummer dat aan het begin van dit document vermeld is.


Normale apotheek activiteiten resulterende in gebruik en vrijgeven van je PHI

De Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996 (HIPAA) vereist dat dit "bericht" beschrijft op welke manier we je protected health information (PHI) gebruiken en onthullen. Dit gebruik en vrijgeven is hieronder samengevat, maar wanneer je meer informatie wilt neem dan alsjeblieft contact op met onze privacy beambte op het adres of telefoonnummer in onze apotheek.


Behandeling:

De voorschriften van HIPAA definiëren behandeling als "het bieden, coördineren of managen van gezondheidszorg en gerelateerde service door een of meerdere gezondheidszorgaanbieders, inclusief de coördinatie of het management van gezondheidszorg van een gezondheidszorgaanbieder door een derde partij; overleg tussen gezondheidszorg aanbieders gerelateerd aan de patiënt; of het verwijzen van een patiënt voor gezondheidszorg van de ene aanbieder naar de andere aanbieder". We zullen gegevens bijhouden die je PHI bevatten en zullen deze gebruiken en vrijgeven wanneer dit nodig is om gezondheidszorgproducten en service te bieden en je behandeling te ondersteunen. Als een apotheek zullen we je PHI gebruiken en vrijgeven om patiëntenprofiel op orde te houden, welke informatie bevat over jou, je medische conditie, medicijnen en recepten die je gebruikt, allergieën die je hebt en andere informatie, zoals een eventuele ziektekostenverzekering. We zullen je PHI gebruiken en vrijgeven bij het verstrekken van medicijnen op recept en gerelateerde producten en services, inclusief counseling van jou en je verzorgers over het juiste gebruik van je medicijnen. We zullen je patiëntenprofiel eveneens gebruiken om medicijngerelateerde problemen in te zien, zoals interacties tussen medicijnen en over- of onderdosering van medicijnen die een risico voor je vormen. We overleggen over dergelijke problemen mogelijk met je andere gezondheidszorgprofessionals, zoals je arts of tandarts, en tijdens zulke overleggen gebruiken we je PHI en geven we mogelijk je PHI vrij. En uiteraard gebruiken en bespreken we je PHI met jou en verzorgers (wanneer je ons daar toestemming voor geeft) in onze besprekingen met jou en je verzorgers over je behandeling.


Betaling:

De voorschriften van HIPAA definiëren innen, in relatie tot aanbieders van gezondheidszorg zoals apotheken, als activiteiten voor het verkrijgen van vergoedingen voor de gezondheidszorgproducten en service die we je aanbieden. Deze activiteiten bevatten met name het direct betalen (door jezelf of een ander die betaalt voor jouw gezondheidszorg, zoals een familielid of verzekeringsmaatschappij) voor gezondheidszorgproducten en service die we je aanbieden. Activiteiten die gerelateerd zijn aan innen bevatten management, verzamelingen en het verwerken van gerelateerde gezondheidszorggegevens. Afhankelijk van wie er betaalt voor de gezondheidszorgproducten en service die we je bieden, kunnen de activiteiten ook bepalen van de toelatingsvoorwaarden; het bepalen van de dekking van de medicijnen; medische nood onder een gezondheidsplan; geschiktheid van de zorg, of het rechtvaardigen van betalingen; inclusief eerdere machtiging van medicijnen en service; prospectieve en retrospectieve medicijngebruik beoordeelservices.


Enkele voorbeelden van PHI welke gebruikt en vrijgeven wordt om betalingen te verzamelen zijn:

Naam, adres, geboortedatum, geslacht, nummer van de sociale verzekering, ID nummer, relatie met verzekerde, gezondheidsplan informatie, informatie over de gezondheidszorgaanbieder.
We zullen je PHI gebruiken en vrijgeven om bovenstaande activiteiten uit te voeren wanneer nodig of vereist om betaling voor de gezondheidsproducten en services die we aan je bieden te verkrijgen. In relatie tot dit, publieke en private gezondheidszorgverzekeringsprogramma’s die je gezondheidszorg bieden of er voor betalen kunnen controles, inspecties en onderzoeken naar ons doen in relatie tot onze activiteiten en jouw activiteiten. We zijn mogelijk genoodzaakt je PHI vrij te geven aan deze programma’s met het oog op controles, inspecties en onderzoeken. Gezondheidszorgoperaties: HIPAA definieert gezondheidszorgoperaties als die activiteiten die nodig zijn voor en gerelateerd aan ons aanbod van gezondheidsproducten en services aan jou. Deze activiteiten bevatten onder andere, maar niet alleen, de volgende:

Het uitvoeren van kwaliteitsbepalingen en verbeteringsactiviteiten, zaakmanagement, ziektemanagament en zorgcoördinatie, het contacteren van gezondheidszorgaanbieders en patiënten met informatie over behandelalternatieven en gerelateerde functies die geen behandeling omvatten.

Het uitvoeren of opstellen van medische beoordelingen, wettige services en controlefuncties, inclusief het detecteren van fraude en misbruik en overeenkomstprogramma’s.

Ons apotheekmanagement en algemene administratieve activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan de implementatie van en overeenkomst met de eisen van HIPAA.
We zullen je PHI gebruiken en vrijgeven om bovenstaande activiteiten indien nodig of vereist uit te kunnen voeren, en in het bijzonder om de kwaliteit van gezondheidsproducten en service die wij en andere gezondheidszorgprofessionals je aanbieden te monitoren en verbeteren.
Als toevoeging op de behandeling, betaling- en gezondheidszorgoperatie zoals hierboven beschreven, gebruiken en geven we je PHI mogelijk vrij voor de volgende doeleinden:
Zakenpartners: het gezondheidszorgsysteem is erg complex en als zodanig zijn wij niet in staat je gezondheidsproducten en service aan te bieden zonder de betrokkenheid van andere bedrijven of personen. Afhankelijk van wat deze andere bedrijven of personen voor ons, worden zij “zakenpartners” zoals gedefinieerd door HIPAA. In veel situaties is het noodzakelijk voor ons om je PHI aan te bieden aan deze zakenpartners zodat zij de activiteiten die wij nodig hebben uit kunnen voeren, zodat we jou gezondheidszorgproducten en service kunnen aanbieden. Voor patiënten die een ziektekostenverzekering hebben die een apotheekverstrekking hebben, is onze meest voorkomende zakenpartner een zorgverzekeringsmaatschappij of een apotheekverstrekking organisatie die de claims die wij indienen voor de betaling van gezondheidszorgproducten en service ten behoeve van jou verwerkt. We hebben schriftelijke contracten met al onze zakenpartners aan wie we je PHI verstrekken zodat zij hun activiteiten ten behoeve van jou kunnen uitvoeren. In een poging je op je gemak te stellen moet je weten dat deze contracten onze zakenpartners de zekerheid bieden dat ze, net als wij, de privacy van jouw HIPAA beschermen.


Communicatie met jou over je gezondheid en behandeling:

We doen wat we kunnen om jou te ondersteunen bij het behouden van je gezondheid en het optimale uit je behandeling te halen. We controleren je medicijnen op recept regelmatig op geschiktheid en ondernemen andere stappen om je te helpen de medicijnen op de juiste manier te gebruiken. Bijvoorbeeld, wanneer je vergeet een herhaalrecept voor je medicatie aan te vragen of in te vullen, nemen we contact met je op om je te herinneren aan het opnieuw invullen. We kunnen je daarnaast materialen sturen over producten en services waarvan we denken dat je er baat bij hebt. Op het moment dat een farmaceutische fabrikant of de Food and Drug Administration (FDA) een medicijn terughaalt, nemen we contact met je op wanneer je een dergelijk medicijn gebruikt.


Federale en staatsoverheidsinstanties

We geven je PHI mogelijk vrij aan federale en staatsoverheidsinstanties voor diverse redenen, waarvan de meeste gericht zijn op het monitoren van de kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg, overheidsprogramma’s gerelateerd aan gezondheidszorg en onze overeenstemming met wetten die van toepassing zijn op gezondheidszorg. Bijvoorbeeld, de United State Drug Enforcement Administration (DEA) houdt de distributie en het gebruik van gecontroleerde substanties in de gaten, terwijl de FDA bijwerkingen van medicijnen in de gaten houdt. We geven je PHI mogelijk vrij aan zulke agentschappen waar dit verplicht is zodat het agentschap de vereiste activiteiten uit kan voeren. Hieraan gerelateerd moeten sommige zakenpartners, zoals de fabrikanten van medicijnen en medische hulpstukken, wettelijk gezien hun producten in de gaten houden wanneer zij op de markt gebracht zijn om de veiligheid van de producten te garanderen. Het verstrekken van je PHI voor zulke doeleinden kan noodzakelijk zijn. Een aantal staatsagentschappen houdt zich eveneens bezig met activiteiten rondom de kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg, waarvoor we je PHI mogelijk verstrekken. Bijvoorbeeld, sommige staten hanteren een gecontroleerd stoffen monitor programma en vereisen dat wij de staat van recepten voor deze gecontroleerde stoffen die we aan je verstrekken rapporteren.


Federale en staatsgezondheidszorgverzekeringsprogramma's

Wanneer je gebruik maakt van en voordelen ontvangt van federale staatsgezondheidszorgprogramma’s, zoals Medicare of Mediaid, kan het zijn dat je PHI vrijgegeven wordt aan het agentschap dat deze voordelen verleent. Wanneer je bij een bedrijf werkt dat verplicht is arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te bieden, en je raakt op zo’n manier gewond dat het arbeidsongeschiktheidsplan onder je gezondheidszorg valt, kan het nodig zijn dat je PHI vrijgegeven wordt aan het arbeidsongeschiktheidsplan van de werknemers. Zulke plannen hebben het recht om controles, inspecties en onderzoeken uit te voeren naar al onze en jouw activiteiten, en waar nodig zullen we je PHI verstrekken voor deze activiteiten.
Publieke gezondheidszorg en veiligheid: er zijn diverse federale en staatswetten die vereisen dat gezondheidszorgaanbieders verslag uitbrengen aan diverse overheidsinstellingen die gerelateerd zijn aan de publieke gezondheid. Wanneer je fysieke of mentale gezondheidsconditie en ziekte van dien aard is dat het gerapporteerd moet worden, verstrekken we je PHI aan de benodigde overheidsinstelling om aan de wet te voldoen. Naast het rapporteren over fysieke en mentale gezondheidscondities en ziekte moeten we je PHI mogelijk ook in andere situaties dan waar rapportage nodig is verstrekken, bijvoorbeeld bij een vermoeden van huishoudelijk, kinder- of ouderenmisbruik of mishandeling.


Rechtshandhaving activiteiten:

Er zijn een aantal federale, staats en lokale overheidsinstellingen die belast zijn met het handhaven van de wetten rondom gezondheidszorg en medicijnen, en andere wetten in relatie tot de gezondheidszorgproducten en services die we je aanbieden. Daarnaast, als een apotheek met een licentie van de staat, reguleren diverse federale, staats en lokale gezondheidszorginstellingen, zoals de staatsraad van apotheken, onze activiteiten. Deze agentschappen doen mee aan een aantal activiteiten die bedoeld zijn om federale en staatsgezondheidszorgprogramma’s en systemen te monitoren en verbeteren, inclusief het uitvoeren van inspecties en onderzoeken naar onze activiteiten en de gezondheidszorgproducten en services die we aanbieden aan onze patiënten. Op ieder moment dat dit vereist is door federale of staatswetten of van rechtswege, uitspraken of andere wettelijke bevelen verstrekken we je PHI indien noodzakelijk.
Wettelijke disputen: rechtszaken en andere wettelijke disputen zijn vrij gewoon tegenwoordig, en afhankelijk van het onderwerp, behelzen ze jouw PHI dat wij bezitten. Op het moment dat je betrokken geraakt bent bij een rechtszaak of ander wettelijk rechtsgeding, als aanklager of als verdediger, en ongeacht de aanleiding voor de rechtszaak, zoals medische wanpraktijken of een scheiding, verstrekken we je PHI wanneer dit nodig is om aan de wet te voldoen, bij dagvaarding en bij gegevensverstrekking, zoals een getuigenverklaring of een wettelijk verzoek aan ons. We zullen proberen je voordat we de gegevens verstrekken hiervan op de hoogte te stellen wanneer je niet de partij bent, zodat jij en je advocaat eventueel kunnen bepalen welke stappen je wilt nemen om het verstrekken van je PHI tegen te gaan.


Vrijgeven van gegevens in jouw en andermans voordeel

Er kunnen gebeurtenissen zijn waarbij we je PHI voor je eigen voordeel gebruiken en vrijgeven, om de kans op letsel te voorkomen of beperken. Bijvoorbeeld, wanneer je een auto-ongeluk meemaakt en je ligt bewusteloos op de noodzaal in een ziekenhuis en het ziekenhuispersoneel belt ons met een verzoek om je PHI, verstrekken wij deze mogelijk om bij te dragen aan de juiste medische behandeling. Hetzelfde geldt wanneer een familielid, vriend of verzorger contact met ons opneemt in een noodsituatie, of wanneer er geen noodsituatie is maar we het vermoeden hebben dat je in gevaar bent en we het idee hebben dat het verstrekken van je PHI bijdraagt aan het zorgen voor je. We kunnen je PHI eveneens verstrekken na je dood aan een begrafenisondernemer, balsemer, medisch onderzoeker of functionaris van het Openbaar Ministerie om hen te helpen bij het uitvoeren van hun wettelijke verplichtingen rondom je dood. Tot slot kunnen we je PHI vrijgeven wanneer dit noodzakelijk is om de gezondheid en veiligheid van anderen te beschermen.


Vrijgeven van gegevens aan nationale veiligheid en inlichtingendienst

We zijn wettelijk verplicht je PHI te verstrekken wanneer dit in het belang is van de nationale veiligheid en inlichtingendienst en contraspionage activiteiten. Elke verstrekking van gegevens voor deze doeleinden vindt enkel plaats aan geautoriseerde overheidsinstellingen.


Vrijgeven van gegevens wanneer je een militair of veteraan bent:

We kunnen je PHI mogelijk verstrekken wanneer je een lid of tak van leger bent, met een actieve dan wel afwachtende status. Wanneer je een veteraan bent geven we je PHI eveneens mogelijk vrij. Met name wanneer je gezondheidsproducten en service ontvangt van veteranenservices. Elke verstrekking omwille van deze renen wordt enkel aan geautoriseerde overheidsinstellingen gedaan.


Vrijgeven van gegevens van gemengde aard:

We zijn mogelijk verplicht je PHI te verstrekken wanneer je in de gevangenis of een federaal of staats therapeutische instelling geplaatst bent om de gezondheid en veiligheid van jezelf en anderen te waarborgen. De gezondheidszorg is een gebied waar veel onderzoek in wordt verricht, en we verstrekken je PHI mogelijk voor een dergelijk onderzoeksproject, maar enkel wanneer ervan overtuigd zijn dat het onderzoeksproject goedgekeurd is door een verantwoordelijke en gevestigde review instelling, en dat het onderzoeksproject adequate maatregelen treft om je privacy te beschermen. Veel gezondheidszorgonderzoek wordt gesponsord door instellingen die fondsenwerf activiteiten uitvoeren, en we vragen je mogelijk of we je PHI mogen gebruiken om je interesse in het deelnemen dan wel anderzijds ondersteunen van een fondsenwerf activiteit te peilen. Tot slot, gegeven de nationale behoefte aan orgaandonaties, verstrekken we je PHI mogelijk aan organisaties die orgaantransplantatieprogramma’s beheren.
Wanneer je vragen hebt over een van deze gebruikersmogelijkheden en verstrekmomenten van je PHI zoals hierboven beschreven, neem dan contact op met onze privacy beambte via het adres of telefoonnummer dat aan het begin van dit document vermeld staat.


Gebruik en vrijgeven van gegevens op een manier die niet in dit bericht opgenomen is

Wanneer een gebruiksvorm of verstrekvorm van je PHI niet in dit bericht opgenomen is, hebben we je schriftelijke toestemming nodig voor het gebruik en verstrekking van je PHI. Je hebt mogelijk het recht om deze toestemming te weigeren, of wanneer je de toestemming verleend hebt, het op een later moment weer in te trekken. Wanneer om een dergelijke toestemming gevraagd wordt bieden we je een formulier dat het beoogde doel van het gebruik en de verstrekking van je gegevens beschrijft, en je rechten die hieraan gerelateerd zijn.
HIPAA vereist dat we je dit “bericht van privacypraktijken” verstrekken en heeft er vertrouwen in je schriftelijke op de hoogte stelling van dit bericht te ontvangen. Bij het ontvangen van dit bericht wordt je gevraagd een document te tekenen waarin je aangeeft dat je dit bericht ontvangen hebt. We stellen je medewerking op prijs in het bekijken van dit bericht en het geven van je schriftelijke bevestiging.


HIPAA vereist eveneens dat dit bericht minstens de volgende drie gebieden behelst:

1. Hoe we je persoonlijke identificeerbare gezondheidsinformatie (PHI) zullen gebruiken en vrijgeven.
2. Je rechten wat betreft je persoonlijke identificeerbare gezondheidsinformatie (PHI).
3. Onze wettelijke verplichtingen wat betreft het beschermen van de vertrouwelijkheid van je persoonlijke identificeerbare gezondheidsinformatie (PHI).

Bij de voorbereiding van dit bericht hebben we ons uiterste best gedaan het bericht overeenkomstig de HIPAA vereisten op te stellen. Daarnaast moet je er van op de hoogte zijn dat de federale reglementen van HIPAA onderschikt zijn aan de staatswet wanneer de staatswet strikter zijn. Je hebt mogelijk aanvullende beschermingen onder de staatswet.
Neem alsjeblieft contact op met onze privacy beambte wanneer je nog vragen hebt of meer informatie wilt over je gezondheidszorg en privacyrechten onder HIPAA of onze staatswet of onze privacypraktijken. Je moet eveneens contact opnemen met onze privacy beambte wanneer je een klacht in wilt dienen over onze privacypraktijk of wanneer je denkt dat we je rechten geschonden hebben zoals beschreven in dit bericht.
Bedankt dat je ons het voorrecht hebt gegeven jouw apotheek te zijn, we kijken er naar uit je gezondheidsproducten en service van hoge kwaliteit te bieden, welke je gezond helpen te houden.

Je winkelwagen

Totaal €0.00

Gratis verscheping wereldwijd
We Ship With:
Payment Options: