Tolvrij

(US) +1-800-819-0609,

(UK) +44-808-234-1713

Maandag tot donderdag

Nieuws uit de industrie

Een gewin voor de generieke medicijnen: een Indiase rechtbank oordeelt tegen de medicijnenfabrikant Novartis

August 16th, 2007
Een Indische rechtbank heeft eerder deze maand de rechtszaak van het Zweeds farmaceutische bedrijf Novartis, waarin het recht van India om patenten op reeds bestaande medicijnen te weigeren centraal stond, verworpen.Terwijl de internationale organisatie Oxfam en het “Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), een gevestigde beleggingsmaatschappij, de uitspraak als “een belangrijke overwinning voor de algehele publieke gezondheid” beschouwt, is Novartis bang dat de “beslissing van de Indische rechtbank investeringen in innovaties die nodig zijn om betere medicijnen voor patiënten te ontwikkelen ontmoedigt”. Novartis is een grote naam in maatschappelijk onderzochte portfolio’s.

"De vertakking die ontstaan is door deze uitspraak van de Hoge Rechtbank in Chennai reik tot ver buiten India, naar andere ontwikkelingslanden, grotendeels door India’s belangrijke rol als fabrikant van generieke medicijnen. Oxfam rapporteert dat meer dan tweederde van de generieke medicijnen die gemaakt zijn in India geëxporteerd worden naar ontwikkelingslanden, voor een aanzienlijk lagere prijs dan de gepatenteerde merkmedicijnen. Unicef, Artsen Zonder Grenzen en andere hulpprogramma’s zijn eveneens afhankelijk van de lage prijs van de generieke medicijnen die geproduceerd worden in India. "

Het proces draaide in grote mate om de manier waarop medicijninnovatie plaatsvindt, en de vraag of kleine verschillen in medicijnen, bijvoorbeeld “langzaam oplopende innovatie”, nieuwe patenten voor de medicijnen vereisen. Novartis daagde India voor de rechtbank, daarbij de grondwettelijke sectie 3(d) van de Indische wetsbepaling uitdagende, waarin is bepaald dat monopolie op patent enkel toegekend wordt aan “werkelijk innovatieve medicijnen”, en niet aan kleine veranderingen in bestaande medicijnen. De hoogste rechtbank in de Verenigde Staten heeft onlangs eveneens een uitspraak gedaan voor striktere criteria van patenten op medicijnen.

“Deze zaak gaat over het verkrijgen van duidelijkheid over hoe innovatie gewaardeerd en beschermd wordt in India,” aldus Carrie Scott, woordvoerder van Novartis. “Medische vooruitgang is mogelijk door elkaar opvolgende innovaties, en sectie 3(d) sluit deze belangrijke ontwikkeling uit, waarbij men patiënten in India nieuwe en betere medicijnen ontneemt. Een effectief patentsysteem helpt patiënten omdat dit lange termijn onderzoek en ontwikkeling stimuleert, welke nodig zijn om betere medicijnen en therapieën die de medische grond doen schudden, zoals Glivec, te ontwikkelen.

Sommige medicijnfabrikanten doen alsof hun producten altijd de beste zullen blijven, waarbij men het alleenrecht op een product probeert uit te breiden door, vlak voordat het patent verloopt, kleine veranderingen aan te brengen welke geen therapeutische waarde hebben. Dit kan verward worden met gestage innovatie. Het idee dat medicijnen ontwikkeld worden door deze gestage innovatie wordt sterk bediscussieerd.

De World Trade Organization (WTO) heeft in 1994 met de Agreement on Trade Related Intellectual Property (TRIPS) ingestemd, om zo de rechten van ontwikkelingslanden om de publieke gezondheid en intellectueel bezit te beschermen in veiligheid te stellen. In 2001 kwamen ontwikkelingslanden opnieuw bijeen met ontwikkelde landen om duidelijkheid te verschaffen over TRIPS. De medicijnenmarkt van India wordt beschermd door TRIPS, aldus Oxfam.

“We zijn tevreden met deze maatregel,” zegt Rohit Malpani, beleidsadviseur van Oxfam Amerika. “Het lijkt er op dat sommige farmaceutische bedrijven denken dat zij boven TRIPS staan. Wanneer zij ontwikkelingslanden betreden moeten zij een manier vinden om medicijnen aan de man te brengen. Hun benaderingen moeten vrijwillig zijn, organisatie voor organisatie, medicijn voor medicijn. In ontwikkelingslanden zouden medicijnbedrijven gelijkwaardige prijzen moeten hebben in het land en tussen landen.”

Oxfam en ICCR zien de aanklacht van Novartis als een bedreiging voor miljoenen mensen in ontwikkelingslanden welke te arm zijn om gepatenteerde medicijnen te kopen. Naast het gevaar voor de publieke gezondheid, voorzien Oxfam en ICCR dat het imago van Novartis in ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen schade op zal lopen.

Bijna een half miljoen mensen heeft petities getekend waarin gevraagd wordt aan Novartis om de rechtzaak te stoppen. Oxfam zegt daarnaast dat er 80.000-90.000 telefoontjes en e-mails richting Novartis de deur uitgedaan zijn. Sommigen vrezen dat er verzet tegen de organisatie komt, of zelfs een staking, waardoor de marktwaarde daalt. Opkomende markten zoals India kunnen eveneens verzet tegen de medicijnfabrikant verwachten.

“We denken dat wanneer Novartis de zaak in India gewonnen zou hebben, dit een serieuze aanslag zou zijn op ontwikkelingslanden,” zegt Lauren Compere, co-voorzitter van de Access to Health Working Group van de ICCR en directeur van Shareholder Advocacy at Boston Common Asset Management. “We kijken naar de patenten die het vervaardigen van generieke pandemische medicijnen in India ondersteunen. Dit is een testzaak voor tuberculose, HIV/AIDS en antivirale medicijnen die een grote invloed hebben in dat deel van de wereld. Het grote probleem is het patent op niet-innovatieve medicijnen.”

Ironisch is echter dat Novartis momenteel Glivec niet verkoopt in India, en dat 99% van de patiënten in India die Glivec voorgeschreven krijgen dit gratis krijgen van Novartis via het Glivec International Patient Assistance Program ( GIPAP.)

Novartis geeft aan dat de toegang-tot-medicijnen programma’s meer dan 33 miljoen patiënten wereldwijd bereikt heeft in 2006, met totale kosten die in de buurt komen van een biljoen Zwitserse franken. Dit representeert ongeveer 2 % van de totale verkoop, gedoneerd aan patiënten en onderzoek naar verwaarloosde ziekten.

Scott vertelt aan SocialFunds.com, “deze zaak bedreigt de levering van medicijnen van India naar ontwikkelingslanden niet, gezien de huidige beschermingsconstructie. Medicijnen zijn beschikbaar door aangepaste prijzen, vennootschappen van privaten en publieken, modellen van gedeelde bijdragen en donatieprogramma’s.”

Het weggeven van gratis medicijnen is echter niet het probleem, 7.500 van de patiënten die gratis Glivec ontvangen stelt het op prijs. “Medische filantropie is niet hand te haven in ontwikkelingslanden,”, zegt Ofxam’s Malpani. “Landen moeten functionerende publieke gezondheidssystemen hebben.”.

“In India wordt Novartis geconfronteerd met een globalisatie dilemma waar vele groeiende economische machten tegenwoordig mee te maken hebben: twee markten in één land. India heeft aan de ene kant een bloeiende middenklassen, en een immens aantal extreem armen aan de andere kant,”, zegt woordvoerder van Novartis, Scott. “Dit heeft als resultaat dat we in India een duale, patiëntgefocuste strategie volgen. We zijn op de hoogte van de vele obstakels die arme patiënten kennen wat betreft toegang tot medische zorg hier. Op het zelfde moment nemen we een rijk India serieus als een uitstekende wereldmacht met alle rechten en verplichtingen die een dergelijke status met zich meebrengen.

De Indische rechtbank heeft de poging het probleem met naleven van de TRIPS op te lossen voorlopig uitgesteld. Het bezwaarschrift over het Glivec patent is nog steeds niet besloten en de Intellectual Property Appellate Board (IPAB) gaat door als een aparte rechtzaak. Hoewel de medicijnmaker nog steeds een beroep kan doen op de Indische hoge rechtbank, of de Zwitserse regering kan vragen het voor de Wereldrechtbank voor te laten komen, heeft Novartis SocialFunds.com vertelt dat men waarschijnlijk niet in hoger beroep gaat tegen de beslissing. Wat er nu gaat gebeuren zal waarschijnlijk binnen gesloten deuren blijven, met meer en grotere pogingen van Novartis en andere medicijnfabrikanten om de wetten in India te herschrijven.


Obesitas tast het geheugen van de senior niet aan

September 20th, 2007
Overgewicht of obesitas hebben vergroot de kans dat een senior geheugenproblemen heeft niet, is uit een nieuw onderzoek naar voren gekomen.“Waar eerdere studies gevonden hebben dat obesitas op middelbare leeftijd de kans op dementie of de ziekte van Alzheimer vergroot, toont ons onderzoek aan dat obesitas op oudere leeftijd geen gevolgen heeft voor het geheugen. Deze bevindingen zijn consistent met eerdere onderzoeken welke aantonen dat gewichtsverlies of een laag BMI op oudere leeftijd een voorloper kan zijn van de cognitieve achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer,” onderzocht auteur dr. Maureen T. Sturman, een onderzoeker van het Rush instituut voor gezond oud worden.

Het zes jaar durende onderzoek bevatte meer dan 3,8000 mensen ouder dan 65 jaar. Van deze was bijna 25% obese (een body mass index van meerdan 30), en 37% had overgewicht (een BMI tussen 25 en 29.9). De deelnemers ondergingen cognitieve testen op regelmatige momenten gedurende de looptijd van het onderzoek.

Het onderzoek is in de online versie van het journal Neurology van 19 september geplaatst.

“We weten nog niet waarom overgewicht hebben of obese zijnde kans op cognitieve problemen niet vergroot; ondergewicht hebben heeft echter mogelijk een verband met de eerste stadia van de ziekte van Alzheimer,”aldus Sturman.

Kilde:  http://health.usnews.com/usnews/health/healthday/070919/obesity-wont-affect-seniors-memory.htm


Cialis verbetert het seksleven na een aandoening aan het ruggenmerg: studie

September 12th, 2007
De impotentiepil Cialis blijkt zelfs bij mannen met aandoeningen aan het ruggenmerg te werken, zeiden Franse onderzoekers op maandag.

Impotentie komt vaak voor na aandoeningen aan het ruggenmerg. Slechts 25% van de mannen met zulke aandoeningen zijn nog in staat seks te hebben, aldus dr. Francois Giuliano en collega’s van het Raymoind Poincare ziekenhuis in Garches.

Ze ontdekten dat Cialis het aantal keer dat de mannen zes konden hebben verdrievoudigt.

Hun onderzoek, gefinancierd door Eli Lilly en co, de maker van tadalafil of Cialis, bestond uit 197 mannen met een gemiddelde leeftijd van 38 Jaar in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje, met aandoeningen aan het ruggenmerg.

Een maand na de wachtperiode, waarin geen van allen een behandeling kreeg, moest men een vragenlijst invullen om het seksueel functioneren in kaart te brengen en het bleek dat beide groepen matige erectiele disfunctie had, rapporteerde Giuliano’s team in Archives of Neurology.

Vervolgens werden 142 mannen in de Cialis groep ingedeeld, en kregen 44 mannen een placebo gedurende 12 weken. Men nam niet meer dan een pil op dagelijkse basis, vlak voordat men seksueel actief wilde zijn.

Na vier maanden konden de mannen die Cialis namen bijna de helft van de tijd seksuele gemeenschap hebben wanneer zij dit probeerden, terwijl de mannen in de placebo groep dit slechts in 16.8% van de gevallen lukte.

Cialis en vergelijkbare medicijnen werken door het vergroten van de bloedtoevoer naar de genitaliën.

"De onderzoekers gaven aan dat het Cialis onderzoek vergelijkbare successen als de studies met van Pfizer Inc.’s Viagra of sildenafil en Glaxosmithkline Plc’s Levitra of vardenafil bereikt heeft, welke allen tot verbeterde erecties bij mannen met impotentie na aandoeningen van het ruggenmerg leidden. "


Baby’s van moeders met diabetes vatbaarder voor obesitas

September 3rd, 2007
Diabetes kan er voor zorgen dat je kind vatbaarder is voor kinderobesitas. Dit is een goede reden voor nieuwe moedersom hun bloedsuikerspiegel in de gaten te houden.

Een nieuw onderzoek toont aan dat baby’s van moeders met een conditie genaamd zwangerschapsdiabetes een twee maal grotere kans op kinderobesitas hebben.

Zwangerschapsdiabetes is een vorm van diabetes die voorkomt bij vrouwen die nooit eerder diabetes gehad hebben.

Het komt voor bij 4% van de zwangerschappen. Een hoge bloedsuikerspiegel tijdens de zwangerschap kan leiden tot het overvoeden van het kind in de baarmoeder,wat leidt tot veranderingen in het metabolisme van de baby. Dat maakt hen gevoeliger voor het ontwikkelen van obesitas en diabetes.

Een vijf jaar durend onderzoek van de American Diabetes Association, ontdekte dat kinderen van moeders met een slecht gecontroleerde hoge bloedsuikerspiegel 89% meer kans hebben op overgewicht dan baby’s van moeders met gemiddelde bloedsuikerspiegels.

Deze kinderen hebben eveneens een 82% grotere kans op het ontwikkelen van obesitas tussen 5-7 jaar. Een meer dan 82% grotere kans op obese zijn tussen de leeftijd van 5 en 7 jaar oud is erg significant. Omdat het gewicht van een kind op deze leeftijd sterk voorspellend is voor zijn of haar gewicht later in het leven. Het is zo goed als zeker dat het kind diabetes zal ontwikkelen.

Artsen hebben reeds gevonden dat kinderobesitas een grote risicofactor vormt voor kinderdiabetes, het vroege begin van diabetes bij volwassenen en andere hormonale stoornissen.

"Maar dit is wat moeders echt moeten weten. Wanneer zwangerschapsdiabetes op tijd behandeld wordt loopt je kind geen risico op kinderobesitas. Dus zorg ervoor dat je arts je bloedsuikerspiegel regelmatig controleert. "

Je winkelwagen

Totaal €0.00

Gratis verscheping wereldwijd
We Ship With:
Payment Options: