Tolvrij

(US) +1-800-819-0609,

(UK) +44-808-234-1713

Maandag tot donderdag

Disclaimer

Algemene bepalingen en voorwaarden bij gebruikersovereenkomst

Bedankt voor het bezoeken van scandimeds.comfduch.com (de website). LEES DE VOLGENDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN ONZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST ALSJEBLIEFT GOED DOOR VOORDAT JE DEZE WEBSITE EN SERVICE GEBRUIKT. Bij het gebruiken van deze website stem je in met onze bepalingen en voorwaarden van onze gebruikersovereenkomst. Wanneer je hier niet mee in stemt, verlaat de website dan en negeer de informatie die het bevat.
scandimeds.comfduch.com INC. (“scandimeds.comfduch.com”) behoudt zich het recht voor deze Bepalingen en Voorwaarden van Gebruikersovereenkomst in het geheel of deels te wijzingen zonder je hier van op de hoogte te hoeven stellen. Lees deze bepalingen en voorwaarden daarom elke keer dat je de website en/of service gebruikt goed door, zodat je op de hoogte bent van de bepalingen waaronder je je toegang verschaft.


Gebruik van onze website

Tenzij anders vermeldt, gelden op deze website de bepalingen voorwaarden van de gebruikersovereenkomst van het privacybeleid van scandimeds.comfduch.com, welke opgenomen zijn in dit naslagwerk. Bij het gebruiken van deze website is het verboden om de informatie, producten of service verkregen van of bekeken op deze website te bewerken, verspreiden, door te geven, reproduceren, publiceren, keuren, over te dragen of te verkopen. Het is wel toegestaan om voor eigen, niet-commercieel gebruik elk willekeurig materiaal op deze website te bekijken, downloaden of printen, zolang je de inhoud niet bewerkt en het copyright, merk of andere patenten verwijdert. Elk ander gebruik van de informatie op deze website is verboden zonder onze schriftelijke toestemming.


Gebruik van informatie

Deze website biedt nuttige informatie die men niet dient te gebruiken als vervanging van het advies van je eigen arts. De informatie op deze website is niet bedoeld om een medische conditie of ziekte te diagnosticeren. Neem altijd contact op met je arts wanneer je je zorgen maakt over een gezondheidsprobleem, medische conditie of ziekte, voordat je nieuwe medicijnen inneemt of de dosis van je huidige medicijn(en) verandert. Lees de bijsluiter van je medicijnen altijd grondig.
scandimeds.comfduch.com behoudt zich het recht voor om onzorgvuldigheden of typfouten in de informatie op deze website te corrigeren, en we zijn niet aansprakelijk voor dergelijke fouten. De informatie kan aangepast of vernieuwd worden zonder aankondiging. De prijzen en beschikbaarheid van goederen en service kunnen eveneens zonder aankondiging veranderd worden.


Wij geven geen advies

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als specifiek advies voor jou en moet ook niet als zodanig beschouwd worden. Je moet niet handelen of vertrouwen op de inhoud zonder advies in te winnen van een deskundige.
Je moet de inhoud van deze website niet gebruiken voor het diagnosticeren, behandeling, genezen of voorkomen van een gezondheidsprobleem of het voorschrijven van een medicijn. Je moet de informatie die de fabrikant van het product biedt zorgvuldig lezen voordat je het product gebruikt. Neem altijd contact op met je eigen arts voor advies en behandeling.
scandimeds.comfduch.com stelt dat het geen verantwoordelijkheid neemt voor een product dat verkocht wordt op de scandimeds.comfduch.com website.
Aparte verantwoordelijkheid voor producten die verkocht worden op de scandimeds.comfduch.com website is voor aan aanbieders van advertenties op onze website.
Handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten


"scandimeds.comfduch.com is een geregistreerd handelsmerk van "scandimeds.comfduch.com

Alle teksten, afbeeldingen, gebruikersinterface, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, kunst en computercodes (samen, “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot het design, de structuur, selectie, coördinatie, expressie, “kijk en voel” en samenstelling van zulke Inhoud die de website bevat is in het bezit van, gecontroleerd door of gecertificeerd door scandimeds.comfduch.com en beschermd door copyright, patent en handelsmerk wetten, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke competitie wetten.
Behalve wanneer expliciet opgenomen in deze algemene bepalingen en voorwaarden van gebruikersovereenkomst mag geen enkel deel van deze website en geen inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, herpubliceert, geupload, gepost, publiek tentoongesteld, gecodeerd, vertaald, overgedragen of gedistribueerd worden op welke manier dan ook (inclusief “mirroring”) naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie voor commerciële ondernemingen, zonder voorafgaande schriftelijke van scandimeds.comfduch.com.


Schadeloosstelling

Hierbij stem je in met het schadeloosstellen van scandimeds.comfduch.com en onze dochtermaatschappijen, leden, medewerkers, directeuren, agenten, co-handelsmerken, partners en personeel van elke claim of eis, inclusief acceptabele advocaatkosten, gemaakt door een derde partij door of voortkomend uit je gebruik van de inhoud van deze website, of elke inhoud die je post, doorgeeft of beschikbaar stelt aan deze website, je gebruik van de website, je verbinding naar deze website, het schaden van de algemene bepalingen en voorwaarden van de gebruikersovereenkomst of het schaden van de rechten van een ander.


Links/software

Links van of naar websites buiten deze website zijn enkel bedoeld voor je gemak. scandimeds.comfduch.com inspecteert, beoordeelt of controleert deze websites niet, stemt niet in met de inhoud, en is niet verantwoordelijk voor welke site dan ook die gelinked is van of naar deze website, de inhoud van deze websites, de genoemde derde partijen hierbij of hun producten of services. Linken naar een andere website is op eigen risico en scandimeds.comfduch.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor geleden schade in verband met het linken. scandimeds.comfduch.com wijst alle garanties af, uitgedrukt en geïmpliceerd in de accuraatheid, validiteit en legaalheid van materiaal of informatie gevonden op deze websites. Links naar downloadbare software sites zijn enkel voor het gemak van de bezoeker en scandimeds.comfduch.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor moeilijkheden met of consequenties geassocieerd met het downloaden van de software. Het gebruik downloadbare software wordt geleid door de bepalingen van de licentie afspraak indien deze bestaat, welke meegeleverd is met of geboden wordt door de software.


Beschikbaarheid van onze website

Deze website is over het algemeen 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar voor gebruikers. scandimeds.comfduch.com behoudt zich echter het recht voor om de website onbeschikbaar te maken op elk moment, voor elke reden en voor elke duur. Bij het gebruiken van deze website ga je ermee akkoord dat scandimeds.comfduch.com niet aansprakelijk is voor geleden schade voortkomend uit of gerelateerd aan dergelijke onderbreking, oponthoud of beëindiging van deze website en/of services of producten die deze website bevat. Door het accepteren van deze bepalingen en voorwaarden staat scandimeds.comfduch.com je toe de inhoud van de website enkel voor eigen gebruik te bekijken. Het materiaal op de website is enkel bedoeld voor individuen die op zoek zijn naar informatie over de producten en services van scandimeds.comfduch.com. Wanneer je de website niet voor dergelijke doeleinden gebruik moet je de website mogelijk niet gebruiken. Voor alle duidelijkheid, gebruik door non-individuen of de agenten, advocaten of gemachtigden is verboden.


Informatie die jij scandimeds.comfduch.com biedt

Onze verzameling en/of gebruik van de informatie die jij ons biedt terwijl je de website gebruikt of bezoek wordt geleid door het privacybeleid van scandimeds.comfduch.com en de algemene bepalingen en voorwaarden van de gebruikersovereenkomst. Bij het gebruiken van deze website verleen je ons de rechten die hierbij horen. Bij het gebruiken van deze website mag je geen informatie die als obsceen, eerrovend, lasterlijk, bedreigend, schofterig, illegaal, aanslag op de privacy rechten of anderszins aanstootgevend beschouwd kan worden of bijdraagt aan of het uitlokken van rechtsschending uploaden, distribueren of anderszins publiceren op deze website.
Met uitzondering van individueel identificeerbare informatie die van je verkregen is in overeenstemming met ons privacybeleid wordt al het commentaar, aanwijzingen, suggesties en andere gecommuniceerde informatie exclusief eigendom van scandimeds.comfduch.com, en je staat scandimeds.comfduch.com toe om dit zonder bijdrage, altijd, onherstelbaar en wereldwijd te reproduceren. scandimeds.comfduch.com mag dergelijke informatie voor elk doeleinde vrij kopiëren, openbaren, distribueren of analyseren en is op geen enkele wijze verplicht te compenseren voor dergelijke informatie.


Garantie disclaimer

scandimeds.comfduch.com biedt de informatie op deze website aan als een service voor jou, onze klant. Deze website bezit echter geen informatie over alle medische condities. Het bevat mogelijk niet alle informatie die op je persoonlijke omstandigheden van toepassing is. De inhoud is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose en dient niet gebruikt te worden als vervanging voor een consult bij de eigen arts. De inhoud van deze website, de server die de website beschikbaar maakt en de service en producten van scandimeds.comfduch.com die op deze websites geboden worden, worden aangeboden op een “indien beschikbaar” basis zonder enige garantie, dan wel uitdrukkelijk, dan wel geïmpliceerd, dan wel wettelijk. scandimeds.comfduch.com verwerpt uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor technische storingen (inclusief storingen in hardware en software), incomplete, versleutelde of vertraagde computeroverdrachten en/of technische onjuistheden, evenals ongeautoriseerde toegang van gebruikersoverdracht door derden. Verder kan scandimeds.comfduch.com niet garanderen dat er geen virussen of andere besmettelijke of destructieve onderdelen overgedragen worden, of dat er geen schade optreedt aan je computersysteem. Enkel jij hebt de verantwoordelijkheid voor adequate bescherming en backup van date en/of de uitrusting om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om de computer te scannen op virussen en andere destructieve onderdelen. Bij het gebruiken van deze website geef je aan dat je op de hoogte bent dat dergelijk gebruik op eigen risico is, inclusief verantwoordelijkheid voor alle kosten die geassocieerd zijn met alle benodigde service of reparaties van apparatuur die je gebruik bij de verbinding met deze website.
In alle volledigheid en niet buitengesloten door de toepasbare wet stellen scandimeds.comfduch.com, de medische adviseurs, aanbieder, raadgevers, directeuren en medewerkers zich schadeloos voor en sluiten alle garanties wat betreft alle inhoud, dan wel uitdrukkelijk, dan wel geïmpliceerd, dan wel wettelijk, uit. Deze disclaimer bevat, maar is niet beperkt tot, elke en alle garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-tegenstrijdigheid. scandimeds.comfduch.com garandeert niet dat de inhoud accuraat, compleet en up-to-date is. scandimeds.comfduch.com garandeert niet dat deze website zonder fouten zal opereren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze website of de server vrij zijn van virussen en andere schadelijke componenten. Informatie over prijzen en beschikbaarheid, is, evenals andere informatie op de website of informatie die te raadplegen is vanaf deze website, aan verandering onderhevig zonder aankondiging.
Je bent op de hoogte van en gaat ermee akkoord dat scandimeds.comfduch.com de inhoud van elke website die via links bereikt kan worden niet onderschrijft en dat men niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, ook al is het in strijd met de wet, kwellend, lasterlijk, schofterig, bedreigend, schadelijk, obsceen of op een andere manier verwerpelijk of maakt het inbreuk op de privacy, of tast het het intellectuele eigendomsrecht of andere rechten van een ander persoon aan.
Deze website bevat inhoud die aangeboden is door derden en jij, onze klant. scandimeds.comfduch.com is een distributeur van dergelijke content en niet de uitgever ervan. scandimeds.comfduch.com ’s redactionele controle van de content is hetzelfde als die van een publieke bibliotheek of krantenkiosk. scandimeds.comfduch.com’s content aangeboden door derden bevat mogelijk bepaalde meningen en biedt bepaalde informatie en aanbiedingen. scandimeds.comfduch.com geeft geen garantie op de compleetheid, accuraatheid, tijdigheid of betrouwbaarheid van de informatie of aanbiedingen van derden. scandimeds.comfduch.com geeft geen garantie voor het optreden van derden, inclusief het naleven van de wetten, regels, regulatie of beleid door derden.
scandimeds.comfduch.com garandeert niet dat de informatie, services en producten op deze website je behoeften bevredigen of dat zij vrij van fouten en defecten zijn. Zorg ervoor dat je voordat je een product gebruikt je de informatie die op jou van toepassing is op de verpakking van het product tot je genomen hebt. Je neemt de verantwoordelijkheid voor de accuraatheid, geschiktheid en legaliteit op je voor informatie die je scandimeds.comfduch.com verschaft. Deze website is geschikt voor Cyprus en scandimeds.comfduch.com garandeert niet dat de representatie van de informatie van toepassing is op of geschikt is voor gebruik op andere locaties.
Met het oog op de toegang tot deze website en het gebruik van de informatie die het biedt stem je er mee in dat scandimeds.comfduch.com niet aansprakelijk is voor de beslissingen die je maakt of juist niet maakt op basis van de inhoud van de website. Je stemt er eveneens mee in dat de totale aansprakelijkheid van scandimeds.comfduch.com die voortkomt uit of gerelateerd is aan jouw gebruik en toegang, ongeacht de actie of claim (bijvoorbeeld contract, garantie, onrecht, onachtzaamheid, strikte aansprakelijkheid, professioneel misbruik, fraude of andere basissen voor claims) beperkt is tot aankoopprijs van de producten die je gekocht hebt van scandimeds.comfduch.com bij de toegepaste transactie. scandimeds.comfduch.com is in geen geval aansprakelijk voor elke directe, indirecte, speciale, incidentele, daaruit volgende of strafbare schade, zelfs wanneer scandimeds.comfduch.com op de hoogte gebracht is van zulke schade. Dit is een omvattende beperking van aansprakelijkheid welke van toepassing is op al het mogelijke verlies en schade. Wanneer je ontevreden bent met deze website of de inhoud (inclusief de gebruikersvoorwaarden) is de enige oplossing de website niet meer te gebruiken. Omdat sommige wetten het niet toestaan dat er een beperking van aansprakelijkheid is voor incidentele of daaruit volgende schade, is deze beperking mogelijk niet op jou van toepassing.


Je overeenkomst zich aan alle wetten te houden

Bij het gebruiken van deze website ga je ermee akkoord met alle en elke lokale, provinciale, staat, federale of internationale wetten, statuten en verordeningen in te stemmen die gerelateerd zijn aan het gebruik van deze website en geassocieerde service en producten die deze website bevat.


Relatie tussen scandimeds.comfduch.com en gebruikers

scandimeds.comfduch.com en gebruikers van onze website zijn onafhankelijke aannemers, en er wordt geen agentschap, partnerschap, werkverband of andere relatie aangegaan of heeft de bedoeling gecreëerd te worden bij het gebruiken van onze website.


Heersend recht en wetten

Deze website (gelinkte websites niet inbegrepen) wordt gemaakt en gecontroleerd door scandimeds.comfduch.com en partners, directeuren, werknemers en agenten van kantoren in overeenstemming met de wetten van Saint Kitts. Je stemt er mee in dat deze algemene bepalingen en voorwaarden van de gebruikersovereenkomst en deze website geleid en geconstrueerd worden in overeenstemming met de wetten van Saint Kitts zonder wetconflicten. Je bezoekt deze website en/of geassocieerde services van scandimeds.comfduch.com op eigen risico en blijft verantwoordelijk voor het je houden aan de wetten en het recht op jouw locatie.


Internationale bestellingen; prijzen; betalingstermijnen; rente

De prijzen van de producten en services op deze website zijn weergegeven in Amerikaanse dollars en zullen vermeld worden bij het accepteren van een bestelling bij scandimeds.comfduch.com. De prijzen van producten kunnen zonder verdere aankondiging gewijzigd worden. Krediettermijnen zijn naar scandimeds.comfduch.com's inzicht, en tenzij gespecificeerd op scandimeds.comfduch.com's factuur, moet de betaling gedaan worden aan scandimeds.comfduch.com voordat een bestelling geaccepteerd wordt.


Consequenties

scandimeds.comfduch.com behoudt zich het recht voor je account te schorsen op te beëindigen wanneer je de bepalingen in de gebruikersovereenkomst schendt. Wanneer deze schending schade veroorzaakt bij anderen, stel je scandimeds.comfduch.com schadeloos voor alle geleden verliezen, schade of kosten. Wanneer het tot een geschil komt over de gebruikersovereenkomst of je gebruik van de website wordt dit opgelost door onderhandelingen in goed vertrouwen tussen de partijen.


Volledige overeenkomst

Deze bepalingen en condities en verwijzingen die hier in opgenomen zijn of waar naar verwezen wordt maken deel uit van de gehele overeenkomst tussen scandimeds.comfduch.com en jou gerelateerd aan het gebruik van deze website en het betreffende onderwerp, en vervangen alle voorgaande bepalingen en overkomsten (elektrisch, mondeling en schriftelijk) betreffende het onderwerp, en mogen niet herzien of veranderd worden behalve schriftelijk, of wanneer scandimeds.comfduch.com dergelijke herzieningen of veranderingen maakt in overeenstemming met de algemene bepalingen en voorwaarden van de gebruikersovereenkomst.


Ontbindingsmogelijkheden

Wanneer een onderdeel van deze bepalingen en voorwaarden van de gebruikersovereenkomst onafdwingbaar lijken of blijken te zijn, wordt dat deel verwijderd of beperkt tot het minst noodzakelijke. De rest van deze bepalingen en voorwaarden van de gebruikersovereenkomst, inclusief elk gereviseerd onderdeel, blijven geldig. Deze bepalingen en voorwaarden van de gebruikersovereenkomst zijn het totaal aan overeenkomst tussen ons die het jou mogelijk maakt de website te gebruiken.


Rubrieken

De rubrieken in deze bepalingen en voorwaarden van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van scandimeds.comfduch.com zijn enkel bedoeld als verwijzingen.


Overmacht

scandimeds.comfduch.com is niet aansprakelijk voor vertraging of stoornissen in het optreden die veroorzaakt worden door omstandigheden die buiten beheersbare controle liggen, waaronder, zonder limiet, vertragingen door nalevering van bestelde producten, vertragingen per post, vertraging door de douane en verloren verschepingen. scandimeds.comfduch.com is niet verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de klant in zulke gevallen. Enkel de klant is verantwoordelijk voor het maken van schikkingen om andere producten te kopen en alle kosten die hierbij komen kijken.
Alle producten die verkocht worden onder de website van scandimeds.comfduch.com vallen onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant of aanbieder. scandimeds.comfduch.com beoordeelt, onderschrijft en controleert deze producten niet, en keurt deze ook niet. scandimeds.comfduch.com is niet verantwoordelijk voor problemen die mogelijk ontstaan bij het gebruik van de producten die op de website verkocht worden.
Nogmaals bedankt voor het bezoeken van de scandimeds.comfduch.com website.


Complete overeenkomst

Uitsluitend wanneer uitdrukkelijk aangeboden op een bepaalde “wettelijke mededeling” op deze website, vervangen deze algemene bepalingen en voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en deze website wat betreft het gebruik van de website en de inhoud. Door te klikken op “ik accepteer” wanneer je een bestelling plaatst, accepteer je ons verscheping en betalingsbeleid.


Bedankt voor je medewerking.

Je winkelwagen

Totaal €0.00

Gratis verscheping wereldwijd
We Ship With:
Payment Options: