Told frit

(US) +1-800-819-0609,

(UK) +44-808-234-1713

Mandag til Torsdag

Ansvarspolitik

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Tak for dit besøg hos scandimeds.comdan.com ("Web Site"). Læs og gennemgå følgende VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG grundigt før brug af denne hjemmeside og tilhørende tjenester. Ved at bruge dette websted accepterer du disse vilkår og betingelser for brug. Hvis du ikke er enig, bedes du forlade webstedet og se bort fra oplysningerne heri
scandimeds.comdan.com INC. ("scandimeds.comdan.com") forbeholder sig ret til at ændre dette vilkår og betingelser for brug aftalen, helt eller delvis, til enhver tid uden forudgående varsel til dig. Derfor bør du altid gennemgå denne side, før at bruge dette websted og / eller tjenesteydelser for at sikre, at du forstår betingelser, som du er tilladt adgang.


Brug af vores website

Medmindre andet er angivet, er din brug af dette websted er omfattet af dette vilkår og betingelser for brug aftalen og scandimeds.comdan.com Privacy Policy, som er inkorporeret heri ved denne henvisning. Ved at bruge dette websted, du er forbudt at ændre, distribuere, overføre, reproducere, offentliggøre, licenser, overføre eller sælge information, produkter eller fremstillet tjenester eller ses på dette websted. Du kan dog vise, downloade eller udskrive papirkopier af ethvert materiale indeholdt på dette websted for dit eget personlige, ikke-kommercielt brug, så længe du ikke ændrer indholdet eller slette nogen copyright, varemærker eller andre ejendomsretlige varsel. Enhver anden brug af oplysningerne på dette websted er forbudt uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.


Brug af Information

Dette websted giver information, som, nyttige, men må ikke bruges som erstatning for rådgivning fra din egen læge. Oplysninger fra dette websted er ikke beregnet til at blive brugt til at diagnosticere en medicinsk tilstand eller sygdom. Altid konsultere din læge direkte vedrørende ethvert sundhedsproblem, sygdomstilstand eller sygdom, og før der træffes nye medicin eller ændrer dosis af medicin, du i øjeblikket tager. Altid omhyggeligt læse de oplysninger, sammen med din medicin.
scandimeds.comdan.com forbeholder sig ret til at rette eventuelle unøjagtigheder eller typografiske fejl i de oplysninger offentliggøres på dette websted, og har intet ansvar for sådanne fejl. Oplysninger kan ændres eller opdateres uden varsel og priser og tilgængelighed af varer og tjenesteydelser kan ændres uden varsel.


Vi tilbyder ikke medicinsk rådgivning

Indholdet er kun til orientering og er ikke beregnet til at yde specifik rådgivning til dig, og burde ikke påberåbes i denne forbindelse. Du bør ikke handle eller stole på indholdet uden at søge rådgivning hos en professionel.
DU BØR IKKE BRUGE INDHOLDET PÅ DETTE WEBSTED DIAGNOSTICERE, BEHANDLE, KURERE ELLER FOREBYGGE ET SUNDHEDSPROBLEM ELLER ORDINERES ET LÆGEMIDDEL. DE BØR OMHYGGELIGT LÆSE ALLE OPLYSNINGER FRA FABRIKANTERNE AF PRODUKTET ELLER VEDLAGT PRODUKTET EMBALLAGE OG ETIKETTER FØR DU BRUGER NOGEN AF PRODUKTET. KONSULTER ALTID DIN EGEN LÆGE FOR RÅD OG BEHANDLING.
scandimeds.comdan.com anfører, at den ikke har noget medansvar for de produkter, der sælges på scandimeds.comdan.com website.
Eneansvaret for produkter solgt på scandimeds.comdan.com website hviler på leverandørerne af produktet, som reklamerer på vores hjemmeside.
Varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder


scandimeds.comdan.com er et registreret varemærke tilhørende scandimeds.comdan.com

Al tekst, grafik, brugergrænseflader, visuelle interfaces, fotografier, varemærker, logoer, lyde, musik, kunst og computer-kode (samlet kaldet "indhold"), herunder men ikke begrænset til design, struktur, udvælgelse, koordinering, ytringsfrihed, " look and feel "og placering af sådant indhold, der findes på dette websted ejes, kontrolleres eller licens fra eller til scandimeds.comdan.com og er beskyttet af copyright, Patent-og Varemærkestyrelsen love, og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og illoyal konkurrence .

Medmindre det udtrykkeligt er fastsat i denne Vilkår og betingelser for brug aftale, ingen del af denne hjemmeside og intet Indhold må kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, sendes, vises offentligt, kodede, oversat, transmitteres eller distribueres på nogen måde (herunder " spejling ") til enhver anden computer, server, hjemmeside eller andet medie for offentliggørelse eller distribution eller for en kommerciel virksomhed, uden scandimeds.comdan.com 's udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.


Skadesløsholdelse

Du accepterer hermed at skadesløsholde scandimeds.comdan.com, og vores datterselskaber, affilierede foretagender, funktionærer, direktører, agenter, co-branders, partnere og ansatte fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokathonorarer, foretaget af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din brug af indholdet på dette websted, eller ethvert indhold, du indgiver, sender eller sender via dette websted, din brug af dette websted, din forbindelse til dette websted, din overtrædelse af denne Vilkår og betingelser for brug aftale eller din overtrædelse af andres rettigheder.


Links/Software

Links fra eller til websteder uden for dette websted er beregnet for lethedens skyld. scandimeds.comdan.com ikke anmeldelse, godkende, godkende eller kontrol, og er ikke ansvarlig for nogen, der linkes til eller fra dette websted, indholdet af disse sites, tredjeparter anførte, eller deres produkter eller tjenesteydelser. Linker til noget andet websted er på eget ansvar og scandimeds.comdan.com vil ikke være ansvarlig for eller hæfter for eventuelle skader i forbindelse med sammenkobling. scandimeds.comdan.com fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige og underforståede for rigtigheden, gyldigheden og lovligheden af alle materialer eller oplysninger, der findes på disse websteder. Links til at downloade software websteder er kun til bekvemmelighed og scandimeds.comdan.com er ikke ansvarlig eller hæfter for eventuelle vanskeligheder eller konsekvenser forbundet med at downloade software. Brug af enhver downloadet softwaren er underlagt vilkårene i licensaftalen, om nogen, der ledsager eller leveres sammen med softwaren.


Vores Websites tilgængelighed

Dette websted er generelt tilgængelige for brugere Fireogtyve (24) timer om dagen, syv (7) dage om ugen, tre hundrede femogtres (365) dage om året. Men scandimeds.comdan.com forbeholder sig ret til at gøre vores hjemmeside utilgængelig på ethvert tidspunkt, uanset årsag, og i længere tid. Ved at bruge dette websted accepterer du, at scandimeds.comdan.com ikke vil være ansvarlig for eventuelle skader, der udspringer af eller i forbindelse med en sådan afbrydelse, suspension eller opsigelse af denne web-stedet og / eller de ydelser eller produkter, der er indeholdt deri. Ved accept af disse vilkår og betingelser for brug scandimeds.comdan.com giver dig mulighed for at se indholdet på webstedet udelukkende til din personlige brug. Materialet på webstedet er udelukkende bestemt for enkeltpersoner Undersøgelsen om scandimeds.comdan.com 's produkter eller tjenesteydelser. Hvis du ikke er adgang til web-stedet til sådanne formål, må du ikke bruge webstedet. For sikkerhed, brug af ikke-fysiske eller agenter, advokater eller repræsentanter for ikke-personer er forbudt.


Oplysninger, som du deler med scandimeds.comdan.com

Vores indsamling og / eller brug af oplysninger, du giver, mens du bruger eller besøger dette websted er omfattet af scandimeds.comdan.com Privacy Policy og dette vilkår og betingelser for brug aftalen. Ved at bruge dette websted giver du os de rettigheder, der er indeholdt deri. Ved at bruge dette websted kan du ikke uploade, distribuere eller på anden måde offentliggør på dette websted alle oplysninger, der kan opfattes som uanstændigt, ærekrænkende, injurierende, truende, misbrugende, ulovligt, en invasion af privatlivets fred, eller på anden måde stødende, eller kan udgøre eller opfordre til en overtrædelse af lovgivningen.
Bortset fra, at individuelt identificerbare oplysninger indsamlet fra dig i overensstemmelse med vores Privacy Policy, alle kommentarer, bemærkninger, forslag, ideer eller andre oplysninger meddelt bliver den eksklusive ejendom scandimeds.comdan.com og du tilskud til scandimeds.comdan.com en royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens til at bruge eller reproducere det samme. scandimeds.comdan.com er gratis at kopiere, videregive, distribuere eller analysere alle sådanne oplysninger for enhver og alle formål og er på ingen måde forpligtet til at kompensere dig for sådanne oplysninger.


Frasigelse af Garantiforpligtelser

scandimeds.comdan.com leverer indhold på denne hjemmeside som en service til dig, vores kunde. Denne hjemmeside kan og ikke indeholder oplysninger om alle medicinske forhold. Det må ikke indeholde alle de oplysninger, der er relevant for din personlige forhold. indholdet er ikke beregnet til diagnosticering og bør ikke bruges som erstatning for konsultation med din læge.Indholdet af denne website, website server, som gør den tilgængelig, og de tjenester og produkter scandimeds.comdan.com giver på denne web site, er til rådighed på som de er og uden garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt, stiltiende eller lovpligtig. scandimeds.comdan.com fraskriver sig udtrykkeligt ansvar for tekniske fejl (herunder hardware eller software fejl), ufuldstændig , forstyrrede eller forsinkede computer transmissioner, og / eller tekniske unøjagtigheder, samt uautoriseret adgang til brugerens transmissioner fra tredjeparter. yderligere, går scandimeds.comdan.com ikke repræsenterer eller garanterer, at ingen vira eller andre forurenende eller ødelæggende egenskaber vil blive videregivet, eller at der ikke skader vil forekomme på din computer system. du har eneansvar for tilstrækkelig beskyttelse og sikkerhedskopiering af data og / eller udstyr og at træffe alle forholdsregler for at skanne for computervira eller andre destruktive egenskaber. ved din brug af dette websted, du anerkender, at en sådan anvendelse er på egen risiko, herunder ansvaret for alle omkostninger forbundet med alle nødvendige service eller reparation af udstyr, du bruger i forbindelse med denne web site.
det fulde omfang ikke udelukket i henhold til gældende lov scandimeds.comdan.com, deres lægelige rådgivere, leverandører, konsulenter, dementi ledelse og ansatte og udelukke alle garantier med hensyn til alt indhold, udtrykkeligt, stiltiende eller lovpligtig. denne ansvarsfraskrivelse omfatter, men er ikke begrænset til, enhver garanti eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, og ikke-krænkelse. scandimeds.comdan.com garanterer ikke indholdet at være korrekte, fuldstændige eller aktuelle. scandimeds.comdan.com garanterer ikke, at dette websted vil fungere uden fejl, at fejl vil blive rettet eller at dette websted eller web site server gøre det tilgængeligt, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. pris og tilgængelighed indhold, samt andet indhold, der er indeholdt i denne hjemmeside eller tilgængelige herfra, kan ændres uden varsel.
De anerkender og accepterer, at "scandimeds.comdan.com godkender ikke indholdet af nogen hjemmeside tilgås via links eller andre midler fra dette websted, og det er ikke ansvarlig for eller hæfter for et sådant indhold, selvom det kan være ulovligt, chikanerende, injurierende, privatlivets fred invadere, misbrugende, truende, skadeligt, uanstændigt eller på anden måde stødende, eller at det overtræder eller kan krænke den intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder i en anden person.
denne hjemmeside omfatter indhold, der leveres af tredjeparter, og jer, vores kunde. "scandimeds.comdan.com er en forhandler af et sådant indhold og ikke dets udgiver." scandimeds.comdan.com 's redaktionelle kontrol af et sådant indhold er det samme som for et offentligt bibliotek eller aviskiosk. "scandimeds.comdan.com 's tredjepartsleverandører kan give udtryk for visse udtalelser eller fremlægge visse oplysninger og tilbud." scandimeds.comdan.com giver ingen garanti med hensyn til fuldstændighed, nøjagtighed, aktualitet, eller pålideligheden af oplysninger eller tilbud fra tredjeparter. "scandimeds.comdan.com ikke garantere eller sikre udførelsen af en tredjepart, herunder en sådan tredjeparts overensstemmelse med enhver lov, regel, regulering eller politik.
scandimeds.comdan.com garanterer ikke, at oplysninger, tjenester og produkter, der er indeholdt i denne hjemmeside vil opfylde dine krav, eller at de er fejl eller mangler-fri. Før du bruger ethvert produkt du skal bekræfte enhver oplysning af betydning for dig på produkters emballage. du har ansvaret for den nøjagtighed, hensigtsmæssighed og lovligheden af alle oplysninger, du giver scandimeds.comdan.com. denne hjemmeside drives i Cypern og scandimeds.comdan.com giver ingen garanti eller repræsentation, at dette indhold er relevant eller hensigtsmæssigt brug i andre lokaliteter.
som delvis modydelse for din adgang til denne web site og brugen af dens indhold, accepterer du, at scandimeds.comdan.com er ikke ansvarlig for dig på nogen måde for beslutninger, du kan foretage eller dine handlinger eller ikke-handlinger i tillid til indholdet. De er også enige om, at den samlede ansvar scandimeds.comdan.com opstået fra eller relateret til din brug og adgang uanset form af handling eller uheld (for eksempel, kontrakt, garanti, erstatningsret, forsømmelse, objektivt ansvar, forsømmelse, svig eller andre baser for krav), er begrænset til købsprisen for nogen produkter du har købt fra scandimeds.comdan.com i den gældende transaktion. scandimeds.comdan.com må under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen direkte, indirekte, specielle, tilfældige, betingede eller straferstatninger selvom scandimeds.comdan.com er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. dette er en omfattende begrænsning af erstatningsansvar, der gælder for alle taber og skader af nogen art. hvis du er utilfreds med denne hjemmeside eller dets indhold (herunder betingelser for brug), er din eneste misligholdelsesbeføjelse er at afbryde bruge dette websted. fordi nogle jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for hændelige skader eller følgeskader, kan en sådan begrænsning ikke gælder for dig.


Din aftale om at overholde alle gældende love

Ved at bruge dette websted accepterer du at overholde alle og alle lokale, provinsielle, statslige, føderale eller internationale love, vedtægter og regulativer, der vedrører på nogen måde at brugen af denne web-stedet og de tilhørende tjenester eller produkter indeholdt herom.


Forholdet mellem scandimeds.comdan.com og brugere.

scandimeds.comdan.com og brugere af vores site er selvstændige entreprenører, og ingen agentur, partnerskab, ansættelsesmæssigt eller andet forhold er oprettet eller er beregnet til at blive skabt ved brug af vores web-stedet.


Gældende lov og Ansvarsområde

Denne Web Site (ekskl. hjemmesider, hvis nogen) administreres og kontrolleres af scandimeds.comdan.com og dets partnere, datterselskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, ansatte eller agenter fra sine kontorer i overensstemmelse med lovgivningen i Saint Kitts. Du accepterer, at dette vilkår og betingelser for brug aftalen og dette websted, vil blive underlagt og fortolkes i overensstemmelse Saint Kitts lov uden hensyntagen til eventuelle principper for lovkonflikter. Du få adgang til dette web-stedet og / eller tilhørende tjenester af scandimeds.comdan.com på egen risiko, og fortsat have ansvaret for at overholde lovene i det land, hvor du befinder dig.


Internationale Ordrer; Priser; Betalingsbetingelser; Renter

Priserne for de produkter og tjenester på dette websted er noteret, for nemheds skyld i USA dollars, og skal som anført i dette websted som på tidspunktet for accept af en ordre fra scandimeds.comdan.com. Priser for Produkterne kan ændres uden yderligere varsel. Kreditbetingelser i scandimeds.comdan.com 's eget skøn, og medmindre andet er angivet i scandimeds.comdan.com' s faktura, skal betaling være modtaget af scandimeds.comdan.com før scandimeds.comdan.com 's accept af en ordre.


Konsekvenser

scandimeds.comdan.com forbeholder sig ret til at suspendere eller opsige din konto, hvis du overtræder Terms of Use aftalen. Hvis din overtrædelse forårsager skade på andre, accepterer du at skadesløsholde og holde scandimeds.comdan.com skadesløse fra og mod ethvert og alle tab, skade eller omkostning. Hvis der opstår tvister mellem os angående denne aftale eller din brug af dette websted, skal det løses gennem god tro forhandlinger mellem parterne.


Hele Aftalen

Disse vilkår og betingelser og enhver indarbejdet vilkår eller henvist til heri udgør hele aftalen mellem scandimeds.comdan.com og du om din brug af dette websted og indholdet heri, og afløser alle tidligere forståelser eller aftaler (om elektroniske, mundtlige eller skriftlige) om emnet, og kan ikke ændres eller modificeres undtagen skriftligt eller ved scandimeds.comdan.com foretage sådanne ændringer eller modifikationer i overensstemmelse med denne Vilkår og betingelser for brug aftalen.


Afskåret Evne

Hvis nogen del af dette vilkår og betingelser for brug aftale anses for eller vurderes at være uden retskraft, skal sådanne del, skal fjernes eller begrænses til det minimum nødvendige omfang. Resten af dette vilkår og betingelser for brug aftalen, herunder eventuelle reviderede portion, skal forblive og være i fuld kraft og effekt. Dette Vilkår og betingelser for brug aftalen er hele aftalen mellem os som din brug af dette websted.


Overskrifter

Overskrifterne i dette vilkår og betingelser for brug aftalen og scandimeds.comdan.com Privacy Policy er kun vejledende.


Force Majeure

scandimeds.comdan.com hæfter ikke for eventuelle forsinkelser eller svigt i udførelsen som følge af omstændigheder uden for dets rimelige kontrol, herunder, uden begrænsning, forsinkelser på grund af back ordrer ønskede produkter, mail forsinkelser, told forsinkelser eller forsvundne forsendelser. scandimeds.comdan.com, er ikke ansvarlig at underrette Kunden i tilfælde af sådanne forsinkelser. Kunden skal være eneansvarlig for at gøre andre arrangementer for at købe alternative produkter og eventuelle omkostninger i forbindelse med sådanne køb.
Alle produkter sælges under scandimeds.comdan.com web site er under eneansvar producenten eller leverandøren. "scandimeds.comdan.com ikke anmeldelse, godkende, godkende eller kontrol, og er ikke ansvarlig for problemer, der måtte vække fra brugen af produkter, der sælges under webstedet.
Tak for dit besøg på scandimeds.comdan.com's website


Komplet Aftale

Medmindre det udtrykkeligt er fastsat i en særlig "juridisk meddelelse" på denne hjemmeside, disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og dette site med hensyn til anvendelsen af dette websted og indhold. Ved at klikke "Jeg er enig", når du afgiver din ordre, du er enig med vores Shipping og tilbagebetalinger Politik ..


Tak for dit samarbejde.

Indkøbsvogn

Total kr 0.00

Gratis fragt i hele verden
Vi Sender Med:
Betalingsmuligheder: